Замяна и връщане

 

Желание за отказ от доставена стока се предявява до 14 календарни дни от датата на получаването й от клиента. В рамките на гаранционния срок, потребителят има право да предяви рекламация за възникнали фабрични дефекти.

I. Гаранционно обслужване

1. Гаранционни условия.

1.1. Гаранция се признава само при представяне на валидна гаранционна карта и валидни платежни документи (фактура, разписка чрез наложен платеж, касов бон). Моля, пазете оригиналната опаковка на продукта и всички аксесоари към него. Няма възможност за възстановяване на изгубени гаранционни карти. Поправени, непопълнени и повредени или подправени гаранционни карти се считат за невалидни.

1.2. Убедете се, че закупеният от сайта ни продукт наистина има дефект!

1.3. Допълнителните разходи за транспортиране на стоката до нашата производствена база са за сметка на клиента.

1.4. Гаранционният срок на подменената стока е с гаранцията на оригиналната стока. Ако стоката не е налична в момента, на клиента се предлага подобна стока за замяна или по-добра с доплащане и в краен случай се определя парична компенсация.

2. Отказ на гаранционно обслужване.

2.1. Гаранцията не се признава:

2.1.1. В случаи, дължащи се на развитието на естествени процеси в съставните части на продукта (например: изменения в оцветяването, износване и други).

2.1.2. В случаи, дължащи се на несъществени различия в материалите (например: различия в цветовете на отделните части).

2.1.3. В случаи, причинени от извънредно въздействие на външни фактори като слънце/светлина, температура, влажност, замърсяване на околната среда и други.

2.1.4. При повреди, причинени от инциденти/злополуки. Същото важи и ако върху стоката е оказано прекомерно натоварване, например по отношение на поставена върху него тежест.

2.1.5. При повреди, причинени на стоката от външни въздействия.

2.1.6. При косвени повреди, например увреждания, нанесени на лица и/или на други предмети.

2.1.7. При опит за ремонт от неупълномощено лице или използване на неоригинални елементи.

2.1.8. При неспазване на изискванията за нормална употреба.

2.1.9. При повреди, причинени от неправилно транспортиране, механични повреди (падане, удар и т.н.), повреди в следствие на кабелни прекъсвания, токови удари или природни бедствия (напр.светкавици, схвръхнапрежение).

2.1.10. При повреди, причинени от инциденти при транспортиране и товарно-разтоварителни работи.

3. Нормална употреба е налице тогава, когато:

3.1. Стоката е била използвана единствено съгласно предназначението, за което е предвидена.

3.2. На стоката е била осигурявана нормалната поддръжка, съгласно описанието в упътването за поддръжка/употреба.

3.3. Стоката се намира в първоначалния си вид, т.е. използвани са единствено части, доставени от нас, които са предназначени за употреба на или заедно със стоката.

4. При отказ на гаранционно обслужване, ние издаваме констативен протокол. В него е описана причината за отказа, както и посочен вариант за ремонт.

II. Рекламации

1. Според Закона за защита на потребителите и правилата за търговия, потребителят има право на рекламация при:

1.1. Констатирани липси.

1.2. Дефекти на стоката.

1.3. Несъответствие с обявената търговска марка (модел).

1.4. Несъответствие с обявения размер.

2. В случай на рекламация потребителят може да претендира за:

2.1. Замяна на стоката с нова.

2.2. Намаление на цената.

2.3. Възстановяване на заплатената сума.

III. Условия за връщане на стоки

1. При получаване на пратката е нужно да проверите съдържанието на пакета.

1.1. При нарушения във външния вид на продукта се обърнете към куриера, за да попълните протокол за увредена пратка. В този случай ние поемаме разходите за доставката и връщането му, като се ангажираме да Ви изпратим в най-кратък срок нова бройка от избрания артикул. В случай, че количествата от съответния продукт са изчерпани, Вие ще изберете, дали да вземете друг продукт на същата цена или да Ви възстановим сумата.

1.2. Суми се възстановяват по банков път след предоставяне на сметка от страна на клиента.

1.3. Не се приемат рекламации на продукти, получени от куриерски служби без надлежно попълнен протокол за повреда на стоката!

2. Закон за защита на потребителите, чл.55.

2.1. Съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП): Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от получената стока в срок на четиринадесет дни от датата на получаване на стоката. В този случай търговецът е длъжен да възстанови на потребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си да се откаже от стоката, съгласно чл. 55, ал. 6 от Закона за защита на потребителите. Сумите се възстановяват в брой, чрез наложен платеж или по банкова сметка на клиента. Потребителят е длъжен да съхранява получените от търговеца стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите. За да бъдат върнати обратно закупените продукти, задължително условие е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани и без да е нарушена целостта на опаковката. Продуктите трябва да отговарят на вида, в който са получени от потребителя. На връщане и отказ не подлежат продукти, които не отговарят на тези условия съгласно Закона за защита на потребителите. Търговецът има право да откаже връщането на продукт, съобразно действащото законодателство. В случай на фабричен дефект, който е установен след получаването на продукта, клиентът го връща и се изпраща друг продукт като заявения. При връщане на закупена стока транспортните разходи са за сметка на клиента и не се възстановяват.

2.2. Ние ще възстановим в пълен размер заплатената от Вас сума, не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която сте предявили отказа.

2.3. Транспортните разходи за връщане на покупката са за сметка на купувача.

2.4. За да бъде върната една стока, трябва да изпратите e-mail на [email protected] със следните данни:

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Стандартен формуляр за упражняване право на отказ при online покупки

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До ………………………

/името на търговеца/

……………………………………………………………………..

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

…………………………………………………. /описание на продукта/

Стоката е поръчана на …………………. /посочва се датата на поръчване в сайта/

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

………………………………………………………………………../Име на потребителя/

Гр./с……………………………………………………………. /Град на потребителя/

Ул./бул. ……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/

Пощ. код. ……………………………………………………………. /Пощенски код на потребителя/

……………….                                                                             …………………………….

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ако желаете да използвате право на отказ, попълнете формуляра, като го изтеглите ОТ ТОЗИ ЛИНК , след което ни го изпратете на ел.поща: office@ekotex.bg

До 24 часа след получаването на формуляра ще се свържем с Вас, за да уточним процедурата за връщането на стоката.

За повече информация или въпроси, не се колебайте да се свържете с нас по телефона, по ел. поща или чрез контактната ни форма.

Влиза в сила за всички Ползватели на 13.08.2022 г.