Гаранционно обслужване

Желаете да направите рекламация*?

Моля, свалете и попълнете Формата за гаранционно обслужване (от линка) и ни я изпратете като прикачен файл чрез формата за контакт тук.

*Заявки за рекламация се обработват единствено при правилно попълнен формуляр!

Уважаеми клиенти, поздравяваме Ви за добрия избор!

Нашата цел винаги е била да осигурим за Вас и семейството Ви продукти с високо качество, които да спомогнат за Вашата приятна и здравословна почивка. Продуктите на “ЕКОТЕКС 1” ООД са произведени съгласно стандартите за изискванията на системата за качество ISO 9001.

Бъдете уверени, че Вашият матрак ще ви донесе дълготрайния комфорт, който очаквате.

Условия за ползването на гаранцията:

Гаранцията е валидна само и единствено срещу представяне на касов бон/фактура и гаранционна карта, с които се удостоверява покупката на продукта от нас. Гаранцията влиза в сила от датата на закупуване на матрака. Ако Вашият матрак е заменен или ремонтиран, гаранцията продължава да тече с остатъка от гаранционния срок. Гаранцията не може да надхвърля срока, посочен в гаранционната карта. При изтичане на гаранционният срок, се предлага опция за ремонт срещу заплащане.

Гаранцията се дава при добросъвестно използване на продукта по предназначението му и при спазване на инструкциите за разопаковане, експлоатация и грижа за матрака, така както са описани в настоящата гаранционна карта. В случай, че се налага предаването му към “ЕКОТЕКС 1” ООД за ремонт или подмяна, матракът трябва да бъде грижливо опакован, добросъвестно съхраняван и в добро санитарно-хигиенно състояние.

В случай, че няма на разположение идентични продукти или материали поради прекратяване на тяхното производство, “ЕКОТЕКС 1” ООД си запазва правото да използва, по свое усмотрение, друг сходен материал или да замени конкретния модел с най-близкия като характеристики и цена.

Условията на гаранцията важат само за домашна употреба и не са приложими за хотели, хижи, почивни станции, къщи за гости и други обществени заведения. Изключения се допускат само при допълнително подписан търговски договор. “ЕКОТЕКС 1” ООД разполага със специализирана гама продукти, предназначена за условията на обществените заведения.

Продуктите с нестандартни размери се обслужват посредством ремонт.

Условията на гаранцията важат само за територията на България и са в допълнение на

установените от закона права.

Гаранционни елементи:

Отклонение от размера на матрака по дължина и широчина по-голямо от +/-2 сантиметра, съобразено с изискванията на БДС. Отклонение от височината на матрака по-голямо от +/- 1 сантиметър, съобразено с изискванията на Европейски стандарт DIN EN 1334.

Негаранционни елементи:

 

  • Повреди на матрака в следствие на използване на неподходяща база или подматрачна система за поставяне и експлоатация.
  • Предпочитания за удобство и комфорт, мекост и твърдост.
  • Петна от замърсяване или изгаряне.
  • Протриване на текстила и дамаската.
  • Дръжките на матрака.
  • Наличие на остатъчен мирис от производствения процес (след проветряването на продукта ще изчезне).

 

Поява на плесен или мухъл в следствие на повишена влажност в помещението или използване на уреди отделящи влага, както и поява на плесен и мухъл 3 месеца след закупуване на продукта.

Разопакован матрак, който е със сгрешен размер или модел по вина на клиента не подлежи на подмяна.

Не се поемат отговорности отнасящи се за физическото и здравословното състояние на потребителя.

Естествената промяна в степента на твърдост и време за възстановяване, в резултат на продължителна експлоатация, при материалите полиуретанова пяна и мемори. Промяната не се отразява на качеството на матрака и неговата функционалност.

Неспазване на инструкциите за експлоатация и поддръжка на матрака, описани в гаранционната карта.

Инструкции за експлоатация:

Потавете Вашият матрак върху качествена подматрачна рамка.

Матракът Ви може да има мирис на нещо „ново“, което е съвсем нормално и постепенно ще изчезне след като го проветрите. Оставете матрака да „диша“ няколко часа, преди да сложите чаршафи и завивки.

Дръжките на матрака имат едно единствено предназначение – да Ви улесняват при обръщането на матрака. Те при никакви обстоятелства не трябва да се използват за пренасяне на матрака на каквото и да е било разстояние.

За продукти – навити на руло, препоръчваме отваряне / разролиране веднага след покупка.Рекламация за неправилно възстановяване на продукт се приема до 15 дни след датата на покупка.

Инструкции за поддръжка

Какво да правите:

Препоръчваме редовното обръщане на двулицевия матрак както на 180 градуса, така и да се обръщат и ползват и двете лица на матрака. Смятана на зимна и лятна страна при двулицевите матраци, в зависимост от сезона осигурява Вашето удобство и спокоен сън.

Препоръчваме Ви да поддържате матрака чист, като за целта можете да използвате надматрачни стелки или шалте, които да не позволяват замърсяването и увреждането на текстила. Наличието на петна от всякакъв вид автоматично анулира гаранцията Ви и прави матрака негоден за поправка и замяна според гаранционните условия.

Проветрявайте матрака редовно. Това предотвратява възможността влагата от човешкото тяло да взаимодейства неблагоприятно с дамаската и удължава живота на матрака.

Почиствайте матрака със сух парцал, мека четка или влажна гъба. Използвайте минимално количество сапун.

Какво да не правите:

Не стойте изправени и не скачайте върху матрака, тъй като не е разработен за този вид концентрация на тегло или натиск.

Не използвайте почистващи препарати на химична основа или разтворители. Тяхната употреба може да доведе до увреждане на дамаската и вътрешната материя. Не използвайте прахосмукачка.

Избягвайте да седите продължително в краищата на матрака, тъй като по този начин натоварвате неравномерно борда на матрака.

Не използвайте найлонови/полиестерни или други чаршафи и завивки от 100% изкуствена материя. Матракът трябва да може да „диша“.

Не пушете в леглото си и не го оставяйте в близост до открити пламъци.

Гаранцията важи при правилна експлоатация на изделието и представен касов бон/фактура и гаранционна карта. Непопълнените полета не анулират гаранцията!

Настоящата гаранция не ограничава правата на клиента, гарантирани от чл. 112 – 118 от Закона за Защита на потребителите обн. 18/2011г. Независимо от настоящата търговска гаранция,  Търговецът отговаря за липсата на съответствие на продукта с договора за продажба съгласно чл. 112 – 115.

Потребителят може да упражни правото си на рекламация в срок до две години, считано от момента на закупуване на стоката. Рекламациите се обслужват в рамките на 30 дневен срок. Предявяват се директно към производителя.

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2. значимостта на несъответствието;

3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) (Предишна ал. 1 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) (НОВА – ДВ, бр.61 от 2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови, заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е на лице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Чл. 123. (2) Когато производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката и удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, търговецът е длъжен да запази на потребителя първоначалните гаранционни условия. Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, извършените ремонти се отразяват в гаранционната карта и срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок.